ISO
| | |
ค้นหาโดย:   คำค้น: www.securitythai.com
Wednesday October 01 2014 14:07
 PRODUCT
 REFERENCE

 COMPANY
 Review
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
 EVENT
----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
 กิจกรมมต่างๆ ของเรา
----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
เว็บไซต์ในเครือ::

COMPANY PROFILE

บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด ( Digital Focus Co.,Ltd)

จุดมุ่งหมาย (Mission)
      บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ในการจำหน่ายและให้บริการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ,โสตทัศนูปกรณ์ ,อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และ อุปกรณ์ Hi-tech ที่ทันสมัย ,คุณภาพดี ในราคายุติธรรม พร้อมบริการหลังการขายที่ดี เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าที่ใช้บริการ และ เป็นผู้นำด้าน E-marketing ของประเทศ โดยให้สวัสดิการที่ดี รายได้ที่ดี ความก้าวหน้า ในอาชีพการงาน ความมั่นคงแก่ผู้บริหารและพนักงาน, ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมแก่บริษัทคู่ค้าและผลกำไรตอบแทนที่ดีแก่ ผู้ถือหุ้น บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด ได้รับการรับรองมาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพ >ISO 9001 : 2008 จากบริษัท TUV NORD ประเทศเยอรมัน และ NAC(สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเทศไทย)

ใบรับรองระบบคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ และในภูมิภาคในการจำหน่าย อุปกรณ์ที่ทันสมัยคุณภาพดี พร้อมบริการหลังการขายที่ดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด และพัฒนาบุคลากร และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง
นโยบายด้านบุคคลากร อบรมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า, มีความรู้ในสินค้าเป็นอย่างดี ,มีคุณธรรม เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ เป็นสำคัญ ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองและ เรียนรู้ ตลอดเวลา โดยบริษัทให้สวัสดิการที่ดี รายได้ดี ให้ความมั่นคง และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล มีการประกันสุขภาพ /ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิตเพิ่มเติมจากประกันสังคม, มีการตรวจสุขภาพประจำปี, มีสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ทุกๆ กลางปีและสิ้นปี /งานเลี้ยง ฉลองปีใหม่ มีการจัดการท่องเที่ยวประจำปีของพนักงานทั้งหมดในประเทศและ พนักงานดีเด่นในต่างประเทศ ส่งผู้บริหาร วิศวกรและพนักงาน ไปดูงาน และ อบรมในต่างประเทศ ปีละหลายครั้ง พัฒนาความรู้ ภาษาอังกฤษแก่พนักงานทุกคน เพื่อ ความเป็นสากลของบริษัท จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ด้วยการตกแต่งสำนักงานให้ทันสมัย สวยงาม สะอาด มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย อาทิ ระบบ Lan ,Wifi ,computer ทุกโต๊ะทำงาน
นโยบายด้านสังคม สนับสนุน กิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมต่างๆ แก่ องค์กรต่างๆ และ สถาบันการศึกษา อาทิ การบริจาคเงิน,การบริจาควัสดุอุปกรณ์ ,การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา การกุศลต่างๆ
สถานที่ติดตั้ง 2782/4-6 ถนนลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-733-9071-4 , 02-731-3420-2 โทรสาร. 02-733-9075
E-mail sales@digitalfocus.co.th,somchai@digitalfocus.co.th

เว็บไซต์ในเครือบริษัท
www.digitalfocus.co.th เว็บไซต์บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด
www.thaipresentation.com เว็บไซต์ศูนย์รวมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ไว้มากมายอาทิ ป้ายไฟวิ่ง, podium, ชุดประชุม เป็นต้น
www.securitythai.com เว็บไซต์สินค้าเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย อาทิ กล้องวงจรปิด, walk through, handscan เป็นต้น
www.cctvthai.com เว็บไซต์สินค้า CCTV แยกประเภทชัดเจน อาทิ กล้องไอพี, กล้องอินฟาเรด, เครื่องบันทึกภาพจาก กล้องวงจรปิด (DVR)
www.ipcamerathai.com เว็บไซต์สินค้าประเภทิ กล้องไอพี, กล้องอินฟาเรด
www.classifiedthai.com เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลในวงการธุกริจขนาดใหญ่
www.thainotebook.com เว็บไซต์ ที่รวมข้อมูลความรู้ notebook ไว้มากมาย
www.thaienergysaving.com เว็บไซต์ ที่นำเสนอข้อมูล สินค้าเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์


วันก่อตั้ง 8 มีนาคม 2545
ทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท (ชำระเต็ม)
ยอดขาย ปี 2548 50.3 ล้านบาท
ปี 2549 66.6 ล้านบาท
ปี 2550 92.7 ล้านบาท
ปี 2551 135.8 ล้านบาท
ปี 2552 119.9 ล้านบาท
ปี 2553 126.6 ล้านบาท
ปี 2554 115 ล้านบาท
ปี 2555 193.5 ล้านบาท
สำนักงาน เป็น อาคาร ของบริษัท 5 ชั้น 3 ห้อง พื้นที่ ใช้สอย 670 ตารางเมตร ตกแต่งด้วย งานไม้ Built-in สวยงาม ทันสมัย มีระบบเครื่องเสียงอย่างดีเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน,มีห้องประชุมที่ทันสมัย 2 ห้อง , ห้องสาธิตสินค้า 2 ห้อง , ห้องโฮมเทียเตอร์ สำหรับให้พนักงานชมภาพยนตร์เพื่อการสันทนาการพักผ่อนและฝีกภาษาอังกฤษ, ห้องช่างพร้อมเครื่องมือตรวจซ่อม ครบครัน ,มีระบบ Lan ,Wifi ทุกพื้นที่ เพื่อความสะดวกในการการทำงานด้วย notebook ของพนักงาน และ ติดตั้ง กล้องวงจรปิด /IP camera ทุกชั้นเพื่อรักษาความปลอดภัย
นโยบายในการบริการหลังการขาย บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด ให้ความสำคัญ ในการบริการหลังการขาย เป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับการรับรองมาตรฐาน บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของ บริษัท TUV Nord Thailand จำกัด ตั้งแต่ ปี 2549 , มีระบบ Call center บันทึกเสียงการสนทนาในการให้บริการแก่ลูกค้าของพนักงาน ,ใช้ระบบ GPS ในรถบริการทุกคัน ,ใช้โปรแกรม Customer Relation Management (CRM) ในการบันทึกข้อมูลลูกค้าทุกรายเพื่อการบริการหลังการขายที่ดีและรวดเร็ว ,มีการพัฒนาความรู้ จิตสำนึกในการให้บริการที่ดีแก่บุคคลากร ตลอดเวลา มีการอบรม ความรู้แก่ วิศวกร และช่างเทคนิค ทั้งในสำนักงานและต่างประเทศ มีการอบรมความรู้สินค้าแก่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทุกปี บริษัทได้ลงทุน ในการจัดซื้อ เครื่องมือวัดที่ทันสมัยในการซ่อม สินค้า ได้เอง ไม่ต้องส่งสินค้าที่ชำรุดไปต่างประเทศ และมี สต๊อกอะไหล่ที่สำนักงาน ในการซ่อมสินค้า ทำให้ซ่อมได้รวดเร็วในราคาประหยัด
ตัวแทนจำหน่าย/บริการทั่วประเทศ บริษัทดิจิตอลโฟกัสจำกัดมีตัวแทนจำหน่ายและบริการ ที่ได้รับการอบรม และมีประสบการณ์ในการให้บริการสินค้าของบริษัทเป็นอย่างดีกว่า 120 ราย ทั่วประเทศ

สินค้าที่จัดจำหน่ายและบริการ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
  ระบบ กล้องวงจรปิด / IP Camera ยี่ห้อ HIkvision เป็น ผู้ผลิตอุปกรณ์บันทึกภาพสำหรับ กล้องวงจรปิด อันดับ 1 ของโลก สินค้ามีคุณภาพสูงได้มาตรฐานโลก ระดับ UL
  ระบบกล้องวงจรปิด แบบ ip camera ยี่ห้อ Vivotek ซึ่งเป็นบริษัท ผู้ผลิต ip camera รายใหญ่ที่สุด ของ ไต้หวัน
  กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ KND คุณภาพเยี่ยม ราคาประหยัด จากประเทศไต้หวันได้รับความ นิยมอย่างสูงใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
  กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์บันทึกภาพ แบบดิจิตอล (DVR) แบบ standalone ยี่ห้อ Digital A คุณภาพ ดี ราคาประหยัด
  กล้องวงจรปิด ยี่ห้อ Camtron เทคโนโลยี่ ชั้นสูง คุณภาพดี จากประเทศ เกาหลี
  เครื่องบันทึกภาพ แบบ industrial case ยี่ห้อ Advantech ซึ่งเป็นผู้ผลิต เครื่อง computer แบบ Industrial PC แบบ embeded MS Window รายใหญ่ที่สุดของโลก
  อุปกรณ์สัญญาณเตือนโจรกรรม (burglar alarm ) แบบ มีสาย และ ไร้สาย ยี่ห้อ Digital A จากโรงงานผู้ผลิตที่ใหญที่สุดของโลก
  อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออก แบบ ใช้บัตร และ สแกนนิ้วมือ (Finger Scan) ยี่ห้อ Digital A จากโรงงานผู้ผลิต Top 2 ของโลก
  เครื่องตรวจจับโลหะและอาวุธแบบเดินผ่าน (walk through metal detector )และ แบบมือถือ (hand held metal detector) ยี่ห้อ Terascan จากประเทศเกาหลี
  เครื่องตรวจจับโลหะและอาวุธแบบเดินผ่าน( walk through metal detector )และ แบบมือถือ (hand held metal detector) ยี่ห้อ Guard spirit จากประเทศจีน
  ระบบ ตรวจใต้ท้องรถ ด้วย กล้องวงจรปิด และ Computer ( Under Vehicle Inspection System )

โสตทัศนูปกรณ์
  อุปกรณ์ป้ายไฟวิ่ง ยี่ห้อ Focustech
  เครื่องเสียงไมค์ห้องประชุมแบบ คอห่าน ยี่ห้อ Bosch,Star,DIS และ TOA
  ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System ) ยี่ห้อ Sony
  เครื่อง projector ยี่ห้อ NEC ,Optoma และ Casio

อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
  ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ Sunsav
  หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน แบบ Bulb,Spot Light ,Flood light, Street Light ยี่ห้อ LEDLITE


แบ่ง ปัน


บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด  เป็นผู้นำเข้า อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย CCTV อุปกรณ์กันขโมย รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท ก่อตั้งมากว่า 11 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จาก บริษัท TUV nord (Thailand) ประเทศเยอรมัน

TEL. : 0-2731-3420-2, 02-7339071-4 FAX. : 02-7339075

บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด
สำนักงานใหญ่ :
2782/45-6 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:00-17:00 น
โทรศัพท์ : 0-2733-9071-4 หรือ 0-2731-3420-1 โทรสาร: 0-2733-9075

วันเสาร์-อาทิตย์ และหยุดราชการ ซื้อสินค้าและขอรับบริการได้ที่
ร้าน CCTV OUTLET
ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ บางกะปิ ชั้น 3
โทร: 02-187-3093
มือถือ : 087-083-7338 (คุณฮวด)
ทุกวัน เวลา 10:30-19:00 น.
| | | | | | | | | | | |
รูปภาพ,บทความและข้อความใน web page นี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปใช้,แก้ไข,ดัดแปลง เพื่อประโยชน์ในการค้าโดยเด็ดขาดหรือ ลงใน website ของตน ผู้ใดฝ่าฝืน จะถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและแพ่ง ยกเว้นสถาบันการศึกษา,หน่วยงานราชการ และบุคคลธรรมดาที่นำไปใช้เพื่อการศึกษา

Copyright © 2008 Securitythai.com. All Rights reserve